Nyheter

Extra Årsmöte

  • 8 mar 2023

Föreningens revisor har enligt föreningens stadgar kallat till ett extra årsmöte med anledning av ordförande Joel Hultgrens bortgång.

På detta årsmöte kommer en ny styrelse tillsättas.

Mötet kommer att hållas i Dojon kl 19:00 Onsdagen den 15e Mars

Mer information och dagordning kommer att publicieras här inom kort.

Mötet är öppet för alla betalande medlemmar.
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år;
• att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
• att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.