Ordningsregler

Etikett i Dojo

Dojon är en helgad plats där vi tränar både fysiskt och mentalt
Respektera ordningsreglerna i dojon

 • Eleverna skall komma i tid till träningen.
 • Tag av skorna innan du går in i dojon och ställ dem sedan snyggt i ordning.
 • Buga när du går in i dojon (mot dojons shomen).
 • Ha inga smycken eller hårspännen på dig under träningen.
 • Tugga aldrig tuggummi eller ät godis i dojon.
 • Om du behöver lämna dojon under träningspasset måste du anmäla detta till sensei innan. Gå på toaletten innan träningen börjar.
 • Håll dina naglar på fingrar och tår kortklippta så att du inte skadar andra elever när ni tränar tillsammans.
 • När sensei kallar till träning, ställ er snyggt på linje, vända mot shomen.
 • Under träningen, lyssna noggrant och uppmärksamt på de instruktioner och råd som ges.
 • När sensei instruerar dig, lyssna uppmärksamt och glöm inte att visa att du har uppfattat och förstått instruktionerna.
 • När träningspasset skall avslutas ställer de tränande upp sig på linje och sätter sig ner i seiza-ställning.
 • Glöm inte att tacka den som ger dig ett råd om karate.