Vad är Kumite

Vad är Kumite

Kumite, även kallat sparring eller fighting, tränar vi för att lära oss olika attacker och kontringar i rörelse. Man tränar också upp sin koncentrationsförmåga, sin kondition och sin "tajming". För att kunna träffa sin partner med en regelrätt spark eller ett slag krävs kontroll på sina egna och sin sparring-partners rörelser. Vi tränar ingen "fullkontakt" utan tränar och tävlar helt efter WIKF's regler.

Får man träffa?
Vuxna får träffa partnern med så kallad "skin touch", vilket betyder att man träffar utan att skada partnern. Skulle någon form av skada uppstå eller blod synas på en läpp eller dylikt bryts matchen och straff utdelas till den tävlande som skadat sin partner. Man kan alltså ej vinna en karatematch på knock out som i boxning. Barn får ej träffa med slag eller sparkar och har därför egna regler.

Vid tävlingar i kumite har man fyra domare, en huvuddomare och tre kantdomare. En karatematch pågår i två eller tre minuter (beroende på kön och ålder) eller tills den ena tävlande når 8 poängs ledning över sin motståndare. Man kan få ett, två eller tre poäng för en teknik beroende på vilken teknik man utfört eller hur bra tekniken klassas.
De exakta reglerna för tävling i karate finner du på Svenska Karateförbundets hemsida

 

KUMITE NO GOGENSOKU

KIWA HAYAKU
When attacking your opponent only think attack, do not think defence, only your attck

KOKOROWA SHIZUKA
Always maintain a calm spirit  and mind

MIWA KARUKU
Your movement and technique must be polished and smooth.

MEWA AKIRAKANI
When looking at your  opponent see all of him, do not fix your glaze on only one point.

WAZAWA HAGEZUKI
Your technique must be sharp